Hematologija


Hematološki brojači I kontrole

Staklo i pribor


Staklo i pribor
(AKCIJA)

Point of care


Savremeni aparati za brzo testiranje

Koagulacija


Aparati za koagulaciju, reagensi i potrošni pribor

Dijabetes


Aparati za simultano odredjivanje glukoze i laktata

Potrošni Materijali

Potrosni materijali za jednokratnu upotrebu od plastike

Veterina


Dijagnostika i mikrobiologija

Mikrobiologija


Dehidrirane i gotove podloge

Centrifuge

Izuzetno praktične i kompaktne centrifuge za multifunkcionalnu upotrebu.