CoaData 504
1-kanalni aparat za koagulaciju

Princip rada:

Turbodenzitometrija sa auto Start funkcijom
Opto mehanički princip. Mešanje sa magnetom.
Jedna pozicija ze merenje i za reagense.
Temperaturno kontrolisan blok

Parametri:

PT
aPTT
Fibrinogen
TT
Faktori

Volumen uzorka:

min 150 uL
max 300 uL sa Mikrokivetama za jednokratnu upotrebu

Opcije:           

Externi printer

više

CoaData 2004
2-kanalni aparat za koagulaciju

Princip rada:

Turbodenzitometrija sa auto Start funkcijom
Opto mehanički princip. Mešanje sa magnetom.
2 pozicije za merenje i  2 pozicije za reagense
Temperaturno kontrolisan blok

Parametri:

PT
aPTT
Fibrinogen
TT
Faktori

Volumen uzorka:

min 150 uL, max 300 uL sa Mikrokivetama za jednokratnu upotrebu

Opcije:           

Start Pipeta
Externi printer

više

CoaData 4004
4-kanalni aparat za koagulaciju

Princip rada:

Turbodenzitometrija sa auto Start funkcijom
Opto mehanički princip. Mešanje sa magnetom.
4 pozicije za merenje i  4 pozicije za reagense
Temperaturno kontrolisan blok

Parametri:

PT
aPTT
Fibrinogen
TT
Faktori
D-Dimmer ( opcija )

Volumen uzorka:

min 150 uL
max 300 uL sa Mikrokivetama za jednokratnu upotrebu

Opcije:           

Start Pipeta
Externi printer


više