HEMATOLOŠKI BROJAČ SA TRO-DIFERENCIJALNOM SLIKOM

Prikazuje 20 parametara i 3 histograma
Brzina rada je 60 uzoraka na sat
Mala kolicina uzorka od samo 9,8uL
Rezim rada i za prediluciju
Veliki 10,4“ display u boji ,navigacija je na dodir
Pregledan program za pracenje kontrola
Veliki kapacitet memorije za cuvanje rezultata

više

HEMATOLOŠKE KONTROLE

Za 8 parametara i 3 DIFF
Kontrola je dostupna u epruvetama od 2,5 ml i 4,5 ml
Parametri za kontrolisanje su za sve poznate aparate
Visoka stabilnost i posle prvog otvaranja

 

više