Eco Basic

Touch screen

 

Automatska kalibracija

 

10 uzoraka u sempleru

 

Opseg merenja Glukoze:

0,5 – 50 mmol/L ( 9 – 900 mg/L )

Opseg merenja Laktata:

0,8 – 25 mmol/L

Bar code – opcija

 

više

Eco Twenty

Touch screen

 

Automatska kalibracija

 

20 uzoraka u sempleru

 

Opseg merenja Glukoze:

0,5 – 50 mmol/L ( 9 – 900 mg/L )

Opseg merenja Laktata:

0,8 – 25 mmol/L

Bar code – opcija

 

više

Eco Matic

Touch screen

 

Automatska kalibracija

 

50 uzoraka u sempleru

 

Opseg merenja Glukoze:

0,5 – 50 mmol/L ( 9 – 900 mg/L )

Opseg merenja Laktata:

0,8 – 25 mmol/L

Bar code – opcija

 

više